VZDĚLÁVÁNÍ VYŽADUJE OBSAH

ZAJISTÍME NEBO PRO VÁS VYTVOŘÍME LIBOVOLNÝ VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Spolupracujeme s prověřenými dodavateli a odbornými garanty

HOTOVÁ ŠKOLENÍ OD OVĚŘENÝCH DODAVATELŮ

BOZP

Zákonné online školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s certifikátem.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zákonné školení požární ochrany včetně závěrečného testu s certifikátem.

PRVNÍ POMOC

E-learningový kurz první pomoci s možností konzultace a praktického školení.

JAZYKOVÉ KURZY

Kurzy angličtiny od společnosti Tea-learning pro všechny jazykové úrovně.

MS OFFICE

Online kurzy balíku MS Office: Word, Excel, Powerpoint,…

KONTAKTUJTE NÁS